[Trådløst gjestenett - Gjestenett UH] - Problemer med SMS-utsending
Incident Report for UNINETT
Resolved
SMS GW https://customsmsgw.intele.com/CustomSmsGw/SendMessages rapporterte Service Unavailable
Posted over 1 year ago. Nov 30, 2017 - 10:37 CET